sari bremer

På Svenska

Om mina arbetsprinciper:

Mitt sätt att göra metallgrafik är ganska traditionellt (etsning och akvatinta), men ändå låter jag inte detta begränsa mitt uttryckssätt, bildstorlek eller färganvändning. Min strävan är att låta verkets motiv diktera arbetssättet. Så länge jag arbetat som grafiker har jag så småningom insett vilka oändliga möjligheter metallgrafiken erbjuder och att endast ens eget kunnande kan vara ett hinder. Tekniskt sett är jag tillfreds om arbetssättet inte drar uppmärksamhet ifrån själva konstverket. Metallgrafik är för mig tillsvidare det bästa “redskapet” som jag kan uttrycka mig med och förverkliga mina visioner.

 Om motiven i mina konstverk:

I mina verk beskriver jag landskap jag aldrig sett och platser jag aldrig besökt, de är uttryck för mina inre visioner. Även om bilderna är allegoriska vill jag se dem som visuella helheter där man inte nödvändigtvis behöver finna en tolkning via symboliken. Mina verk är fönster till en annan värld, ut till glömda berättelser och försvunna myter. Bilderna kan verka arketypiska och att de har en speciell mening, men när man granskar dem närmare är bildernas betydelse inte så uppenbar och symbolerna okända.

I mina bilder vistas jag i gränstrakter, jag vill att verkligheten och det okända möts.

Into the Wilderness temat

Jag är fascinerad av den mystiska djungeln, och skoningslösheten som gömmer sig i dess skönhet. Ända sedan jag var liten har jag njutit av Henry Rousseau´s djungelteman där både skönhet, fara och humor blandas i bilderna.

Jag har i denna utställning gjort egna tolkningar utgående från dessa teman.

För mig är bilderna facetterade, och får inte alltid en förklaring, de kan lika väl vara min egen uppfattning om det nutida hårda samhället och dessutom kan bilderna vara eskapism till en fantasivärld.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: