På Svenska

I min konst visar jag en mystisk trädgård, havet under oss och rymden ovanför. Jag rör mig i gränsområdet mellan det kända och det okända. Med mina bilder vill jag både fly från och vara närvarande i verkligheten. Kontrasterna och konflikterna kommer fram i vackra landskap, medan det i hjärtat av en fertil djungel ligger en ständig fara, och stämningen I paradiset är hotfullt.

Som andra teman tolkar jag fritt myter som har att göra med våra förfäder och där tar jag inspiration ända från myten om Edens trädgård till Mexico’s “Los dia de muertos” (de dödas dag). Jag dyker rakt in i en mystisk och mytisk värld där man möter vålnader, andar och demoner. Mina teman blandar sig lätt och med avsikt i varandra och bilderna är en fortsättning till mina tidigare verk.

 

Utöver de exotiska landskapen har jag också börjat avbilda nordiska urskogar. De mörka nyanserna och de spöklika händelserna lindar sig in i den mera bekanta “nordiska” faunan. Skogen är vacker men stämningen är laddad och händelserna rör sig på gränsen mellan naturlig och övernaturlig. I detta tema dyker jag in i sagans värld och blir inspirerad av John Bauer, Edvard Gorey och Lewis Caroll.

Jag tänker på de historier som människorna har berättat för varandra om varelser och andar som bor och gömmer sej i de mörka skogarna.

 

En stor del av mina teman reflekterar händelser i vårt nutida samhälle, människornas förhållande till det vilda och hur vi är alienerande från naturen. Jag vill också lyfta fram klimatförändringens konsekvenser.

 

Om tekniken och arbetssättet.

Metoden jag använt i verken är flerfärgsmetallgrafik, dvs. bilden fräts in på 2 – 3 kopparplåtar och utformar bildhelheten när de sedan trycks på papper. Tekniken är utmanande och tidsdryg, alla skeden utförs som handarbete. De färdiga kopparplåtarna kan användas för att göra fler avdrag (grafikblad), varje avdrag är dock en arbetsdryg process som kan ta flera timmar i anspråk. Jag gör alla metallgrafikavdrag själv emedan det här är en betydande del av skapandet och varje avdrag skiljer sig en aning ifrån de andra.

 

Jag vill bevara den originella och fantastiska metall-grafiktradition som möjliggör ett mångsidigt och samtidigt unikt bildspråk. Med min egen konst vill jag visa mångfalden i denna teknik och det faktum att god teknisk kunskap har stor betydelse i själva bilden. De slutgiltiga verken är ändå det viktigaste för mig och åskådaren behöver inte veta hur den har kommit till.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s